xunta_galicia

As xestións para a obtención dun certificado dixital deben realizarse ante unha Autoridade de Certificación recoñecida oficialmente.

Nas páxinas das Entidades Certificadoras pódese obter ampla información do funcionamento dos distintos certificados, así como do seu proceso de obtención

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
xunta de galicia
Servizo prestado pola Presidencia da Xunta de Galicia
Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)
v 2.4.1